rok 2007 rok 2008 rok 2009

 • PDFROZBOR ŘEŠENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU A CELKOVÉ SHRNUTÍ

rok 2007

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie

 • PDFCAJTHAML, J.: Georeferencing of Historical Military Mappings and Later Map Internet Publishing. In CTU Reports, Proceedings of Workshop 2007, Praha: Czech Technical University, 2007, ISBN 978-80-01-03667-9.
 • PDFCAJTHAML, J.: Historické mapy středních měřítek - digitalizace a využití dat. In Juniorstav, 9. Odborná konference doktorského studia, Brno, 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, str. 355, abstrakt, plný text na CD.
 • PDFCAJTHAML, J.; ZIMOVÁ, R.; VEVERKA, B.; MIKŠOVSKÝ, M.; KREJČÍ, J.; PEŠŤÁK, J.: Georeferencing and Cartographic Analysis of Historical Military Mappings of Bohemia, Moravia and Silesia. In CTU Reports, Proceedings of Workshop 2007, Praha: Czech Technical University, 2007, ISBN 978-80-01-03667-9.
 • CAJTHAML, J.; KREJČÍ, J.: Analýza historických map pomocí internetových mapových aplikací. In GIS Ostrava 2007, Ostrava, 2007, ISSN 1213-2454, str. 72, abstrakt, poster.
 • PDFCAJTHAML, J.; KREJČÍ, J.: Usage of Old Maps and Their Distribution within the Frame of Web Map Services. In Proceedings of XXIII International Cartographic Conference, Moscow, 2007, str. 333, abstrakt, plný text na CD.
 • PDFČECHUROVÁ, M.; VEVERKA, B.: Software MATKART – současný stav a vývojové trendy. Kartografické listy 15/2007, s. 34-40. Kartografická spoločnost SR a Geografický ústav SAV, Bratislava 2007. ISBN 80-89060-10-8, ISSN 1336-5274.
 • KREJČÍ, J.; CAJTHAML, J.: Vizualizace historického plánu Prahy pomocí mapového serveru UMN MapServer. In GIS Ostrava 2007, Ostrava, 2007, ISSN 1213-2454, str. 84, abstrakt, poster.
 • PDFKREJČÍ, J.; CAJTHAML, J.: Mullerovy mapy českých zemí, jejich digitalizace a zpracování pro internetovou vizualizaci. Kartografické listy, ročník 2007, č. 15: s. 51-59, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava.
 • PDFMIKŠOVSKÝ, M.; ZIMOVÁ, R.: Staré mapy Čech – vybrané aspekty kartografického jazyka. Kartografické listy, 15/2007, s.87-95. Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava 2007. ISBN 80-89060-10-8.
 • PDFVEVERKA, B.; ČECHUROVÁ,M.: Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnění v geografii. In: Miscellanea Geographica 14, Plzeň: ZČU v Plzni. Fakulta pedagogická. Katedra geografie, 2008. s.159-168. ISBN 978–80-7043-663-9.

UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Laboratoř geoinformatiky

 • PDFKŘOVÁKOVÁ, K.; BRŮNA, V.: Historical landscape of Šumava in the light of paleobotanic and antique maps’ evidence. In: Bunce et al (Eds): 25 years of landscape ecology: Scientific principles in practice. Proceedings of the 7th IALE World Congress 8 - 13 July, Part 2, IALE Publication Series, Wageningen, ISBN 978-90-78514-02-2 - poster v pdf.
 • CHRASTINA, P.; KŘOVÁKOVÁ, K.; BRŮNA, V.: Zmeny krajiny v rumunskom Bihore (Na príklade slovenskej enklávy Borumlak a Varzal). Historická geografie 34 (2007), pp.371 - 398, Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2007, ISBN 978-80-7286-107-1.
 • PDFBOLTIŽIAR, M.; BRŮNA, V.; CHRASTINA, P.; KŘOVÁKOVÁ, K.: Úloha starých map při revitalizaci krajiny Vysokých Tater. In Mezinárodní konference GEOS 2007, Praha.

UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

 • PDFBAYER, T.: Detekce kartografického zobrazení z množiny bodů. In: sborník příspěvků 27. konference o geometrii a počítačové grafice, s. 21-26, Brno 2007, ISBN 978-80-85763-41-6.

rok 2008

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie

 • PDFPŘIDAL, P.; ŽABIČKA, P.: Tiles as an approach to on-line publishing of scanned old maps, vedute and other historical documents. In: e-Perimetron Vol. 3 (2008), No. 1.
 • PDFCAJTHAML, J.; KREJČÍ, J.: Využití starých map pro výzkum krajiny. In: Sborník sympozia GIS Ostrava 2008, Ostrava, 2008, ISBN 978-80-254-1340-1, odkaz na sborník, VŠB-TU Ostrava
 • KREJČÍ, J.; CAJTHAML, J.: Presentation of Web Map Portal Focused on Old Maps. In: Sborník sympozia GIS Ostrava 2008, Ostrava, 2008, ISBN 978-80-254-1340-1, odkaz na sborník, VŠB-TU Ostrava, abstrakt, poster.
 • PDFCAJTHAML, J.; KREJČÍ, J.: Data Models of the Oldest Czech Maps. In CTU Reports, Proceedings of Workshop 2008, p.614-615, Praha: Czech Technical University, 2008, ISBN 978-80-01-04016-4.
 • PDFMIKŠOVSKÝ, M.; ZIMOVÁ, R.: Cartographic Presentation of Settlements on the Old Maps of Bohemia. In CTU Reports, Proceedings of Workshop 2008, p.624-625, Praha: Czech Technical University, 2008, ISBN 978-80-01-04016-4.
 • PDFKREJČÍ, J.: Old maps of Prague and web information system for a visualization and comparision of old plans and views using map server and databases. In CTU Reports, Proceedings of Workshop 2008, p.612-613, Praha: Czech Technical University, 2008, ISBN 978-80-01-04016-4.
 • PDFKREJČÍ, J.: Müller’s map of Bohemia. In Juniorstav, 9. Odborná konference doktorského studia, Brno, 2008, str. 391 abstrakt, plný text na CD, ISBN 978-80-86433-45-5.
 • PDFKREJČÍ, J.: Old city maps and views of Prague. In Proceedings of EGU General Assembly 2008, Vienna, ISSN: 1029-7006, abstract on CD.
 • PDFKREJČÍ, J.; CAJTHAML, J.: Mueller’s map of the Czech Lands. In Proceedings of EGU General Assembly 2008, Vienna, ISSN: 1029-7006, abstract on CD.
 • PDFCAJTHAML, J.; KREJČÍ, J.: Internet access to old topographic maps. In Proceedings of EGU General Assembly 2008, Vienna, ISSN: 1029-7006, abstract on CD.
 • PDFMIKŠOVSKÝ M. ; ZIMOVÁ R. ; KREJČÍ, J.: Possible relation between the Mueller map of Bohemia and the 1st Military mapping – a case study of the Kladno region. In Proceedings of EGU General Assembly 2008, Vienna, ISSN: 1029-7006, abstract on CD.
 • PDFČECHUROVÁ, M.; VEVERKA, B.: Georeferencing of the II. and III. military Austrian state mapping on the territory of the Czech Republic. In Proceedings of EGU General Assembly 2008, Vienna, ISSN: 1029-7006, abstract on CD.
 • PDFCAJTHAML, J.; KREJČÍ, J.: Old topographic maps - valuable data source for environmental research. In Proceedings of EGU General Assembly 2008, Vienna, ISSN: 1029-7006, abstract on CD.
 • PDFKREJČÍ, J.; CHODĚJOVSKÁ, E.: Juttner's map of Prague from 1816 - research, cartometric analysis and visualization. In Proceedings of ICA Commission of the History of Cartography, Portsmouth, 2008, page 14, abstract, full text on CD.
 • PDFCAJTHAML, J.: Využití FWTools a UMN MapServer pro zpracování a zpřístupnění objemných prostorových dat. In Workshop fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země, laserového skonování a GIS, Telč 2008, ISBN 978-80-01-04199-4.

UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Laboratoř geoinformatiky

 • PDFBOLTIŽIAR, M.; BRŮNA, V.; CHRASTINA, P.; KŘOVÁKOVÁ, K.: Using of antique maps and aerial photographs for landscape changes assessment - an example of the High Tatra Mts. In: Boltižiar, M. (Ed.): Proceedings of the 14th International Symposium on problems of Landscape Ecology Research 4 - 7 October 2006, Stará Lesná, Slovakia. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Nitra 2008, ISBN 978-80-89325-03-0.
 • PDFBOLTIŽIAR, M.; BRŮNA, V.; CHRASTINA, P.; KŘOVÁKOVÁ, K.: Potential of antique maps and aerial photographs for landscape changes assessment – an example of the High Tatra Mts. Ekológia Vol. 27, No. 1, ILE SAS, Bratislava, pp. 65–81.

UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

 • PDFBAYER, T.: Detekce kartografického zobrazení z množiny bodů. In: Geodetický a kartografický obzor, ročník 2008, č.2, s. 10-15, ISSN 0016-7096.
 • PDFBAYER, T.: Detekce kartografického zobrazení z množiny bodů, praktické zkušenosti. In: Geodetický a kartografický obzor, ročník 2008, č.3, ISSN 0016-7096.

rok 2009

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie

 • PDFCAJTHAML, J.: Müller’s Map of Bohemia and its Detailed Analysis. In CTU Reports, Proceedings of Workshop 2009, p.446-447, Praha: Czech Technical University, 2009, ISBN 978-80-01-04286-1.
 • PDFKREJČÍ, J.: Web information system for a visualization and comparison of old city maps and views using map server and databases. In CTU Reports, Proceedings of Workshop 2009, p.440-441, Praha: Czech Technical University, 2009, ISBN 978-80-01-04286-1.
 • PDFKREJČÍ, J.; CAJTHAML, J.: Prague - Depiction of town in old maps. In Proceedings of EGU General Assembly 2009, Vienna, abstract on Flashdisk, ISBN 1607-7962.
 • PDFCAJTHAML, J.; KREJČÍ, J.: Mueller’s map of Bohemia and its vector data model. In Proceedings of EGU General Assembly 2009, abstract on Flashdisk, ISBN 1607-7962.
 • PDFZIMOVÁ, R.: Old maps of the Czech Lands and their cartographic language. In Proceedings of EGU General Assembly 2009, Vienna, abstract on Flashdisk, ISBN 1607-7962.
 • PDFKREJČÍ, J.; CAJTHAML, J.: Müller’s maps of the Czech lands and their analysis. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, Volume 44, Number 1/March 2009 p. 27-38, Akadémiai Kiadó, Budapest, ISSN 1217-8977 (Print) 1587-1037 (Online)
 • PDFKREJČÍ, J.; MIKŠOVSKÝ, M.; ZIMOVÁ, R.: Possible relation between the Müller’s map of Bohemia and the First Military Survey — A case study of the Kladno region. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, Volume 44, Number 1/March 2009 p. 39-48, Akadémiai Kiadó, Budapest, ISSN 1217-8977 (Print) 1587-1037 (Online)
 • PDFČECHUROVÁ, M.; VEVERKA, B.: Cartometric analysis of the Czechoslovak version of 1:75000 scale sheets of the Third Military Survey (1918–1956). Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, Volume 44, Number 1/March 2009 p. 121-130, Akadémiai Kiadó, Budapest, ISSN 1217-8977 (Print) 1587-1037 (Online)
 • PDFVEVERKA, B.; ČECHUROVÁ, M.: Analýza vlivu srážky speciálních map SM75 z území ČSR. GeoBusiness 8/2009, s. 34-37, vydavatelství SpringWinter, Praha, ISSN 1802-4521.
 • PDFSEEMANN, P.: Kartometrická analýza souladu polohopisné kresby a kilometrové sítě S-JTSK ve SM75. In: Geodetický a kartografický obzor, ročník 2009, v tisku, ISSN 0016-7096.
 • PDFCAJTHAML, J.: Vektorový datový model Müllerovy mapy Čech. In: Sborník 18. kartografické konference, abstrakt na CD, Olomouc, 2009.
 • PDFVEVERKA, B.; ŠRAJEROVÁ, L.: Kartometrická analýza polohopisné přesnosti geografického obsahu historické Komenského mapy Moravy. In: Sborník 18. kartografické konference, abstrakt na CD, Olomouc, 2009.
 • PDFVEVERKA, B.; ČECHUROVÁ, M.: Analýza vlivu srážky speciálních map SM75 z území ČSR. In: Sborník 18. kartografické konference, abstrakt na CD, Olomouc, 2009.
 • PDFMIKŠOVSKÝ, M.: Staré mapy Moravy – některé aspekty kartografického jazyka. In: Sborník 18. kartografické konference, abstrakt na CD, Olomouc, 2009.
 • PDFZIMOVÁ, R.; MIKŠOVSKÝ, M.: Kartografický jazyk starých map českých zemí. In: Sborník 18. kartografické konference, abstrakt na CD, Olomouc, 2009.
 • PDFSEEMANN, P.: Kartometrická analýza souladu polohopisné kresby a kilometrové sítě S-JTSK ve SM75. In: Sborník 18. kartografické konference, abstrakt na CD, Olomouc, 2009.
 • PDFKREJČÍ, J.: Methods for georeferencing early maps. In The Society of Cartographers Buletin, Volume 42, No. 1 and 2, 2009, ISSN 0036-1984.
 • PDFVEVERKA, B.; ČECHUROVÁ, M.: Georeferencing and distortion analysis of the 1:75 000 Czech Special Maps of the Third Military Survey. 4th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, full text on CD, Venice, 2009.

UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Laboratoř geoinformatiky

 • PDFKŘOVÁKOVÁ, K.; BRŮNA, V.; PACINA, J.: Old maps in the GIS and Internet environment. In Proceedings of EGU General Assembly 2009, Vienna, abstract on Flashdisk, ISBN 1607-7962.
 • PDFBRŮNA, V.: Cesta do Vídně aneb http://oldmaps.geolab.cz osm let poté. In: Sborník 18. kartografické konference, článek na CD, Olomouc, 2009.

UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

 • PDFBAYER, T.; POTŮČKOVÁ, M.; ČÁBELKA, M.: Kartometrická analýza Vogtovy mapy. In: Geodetický a kartografický obzor, ročník 2009, č.2, s. 27-33, ISSN 0016-7096.
 • PDFČÁBELKA, M.; BAYER, T.; POTŮČKOVÁ, M.: Maps of Czech Lands in the Period 1518 - 1720 from the Map Collection of Charles University in Prague. In: ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Vienna, 2009, poster.
 • PDFČÁBELKA, M.; POTŮČKOVÁ, M.; BAYER, T.: Maps of Czech Lands in the Period 1518 - 1720 from the Map Collection of Charles University in Prague. In: ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Vienna, 2009, v tisku.
 • PDFBAYER, T.; POTŮČKOVÁ, M.; ČÁBELKA, M.: Cartometric Analysis of old maps on example of Vogt's Map. In: ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Vienna, 2009, v tisku.
 • PDFBAYER, T.; POTŮČKOVÁ, M.; ČÁBELKA, M.: Planimetric accuracy of the Vogt's Map. In: Sborník sympozia GIS Ostrava 2009, Ostrava, 2009, ISBN 978-80-87294-00-0, odkaz na sborník, VŠB-TU Ostrava.
 • PDFBAYER, T.; POTŮČKOVÁ, M.; ČÁBELKA, M.: Analyses of selected Maps of Czech Lands from the Period 1518 - 1720. In Proceedings of EGU General Assembly 2009, Vienna, abstract on Flashdisk, ISBN 1607-7962.
 • PDFBAYER, T.: Detekce kartografického zobrazení: techniky založené na srovnání množin identických bodů. In: Sborník 18. kartografické konference, článek na CD, Olomouc, 2009.
 • PDFBAYER, T.; POTŮČKOVÁ, M.; ČÁBELKA, M.: Kartometrická analýza starých map českých zemí: mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria. In: Sborník 18. kartografické konference, článek na CD, Olomouc, 2009.
 • PDFBAYER, T.: Detekce kartografického zobrazení: techniky založené na srovnání množin identických bodů. In: Geodetický a kartografický obzor, ročník 2009, v tisku, ISSN 0016-7096.
 • PDFBAYER, T.; POTŮČKOVÁ, M.; ČÁBELKA, M.: Kartometrická analýza starých map českých zemí: mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria. In: Geografie - Sborník České geografické společnosti 2009/3, s.230-243, ISSN 1212-0014.