rok 2007 rok 2008 rok 2009

rok 2007

 • PDFCAJTHAML, J.: Nové technologie pro zpracování a zpřístupnění starých map, doktorská disertační práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
 • PDFKLEMENT, L.: Zobrazení území Rakousko-Uherska na starých mapách, diplomová práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFVYHNALOVÁ, K.: Kartometrické hodnocení historické Aretinovy mapy Čech, bakalářská práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFŠRAJEROVÁ, L.: Kartometrické hodnocení historické Komenského mapy Moravy, bakalářská práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFPOMYKACZOVÁ, A.: Analýza Klaudyánovy mapy v prostředí GIS, bakalářská práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

rok 2008

 • PDFHLADINA, T.: Analýza Mullerovy mapy Moravy a možnosti jejího digitálního zpracování, diplomová práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFŠTORKÁNOVÁ, H.: Vývoj názvosloví našich nejstarších map, diplomová práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFVEJROVÁ, L.: Vizualizace kartometrických charakteristik našich nejstarších map pomocí software MapAnalyst, bakalářská práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFMALIMÁNKOVÁ, J.: Tvorba datového modelu Crigingerovy mapy v ArcGIS, bakalářská práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFAUGUSTINOVÁ, V.: Kartografický jazyk starých map Čech, bakalářská práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFSOUDNÁ, T.: Kartografický jazyk starých map Moravy a Slezska, bakalářská práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

rok 2009

 • PDFDONOVALOVÁ, L.: Vliv srážky na polohou přesnost map III. vojenského mapování, diplomová práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFVYHNALOVÁ, K.: Kartometrická analýza historické Aretinovy mapy Čech, diplomová práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFŠRAJEROVÁ, L.: Kartometrická analýza historické Komenského mapy Moravy, diplomová práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFKRATOCHVÍLOVÁ, A.: Analýza přesnosti zákresu geografické sítě na vybraných starých mapách, diplomová práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFSEEMANN, P.: Kartometrická analýza polohového souladu mapové kresby a kilometrové sítě na speciálních mapách SM75, diplomová práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFAUGUSTINOVÁ, V.: 3D model lokality historického bojiště Jihlava, diplomová práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFMATĚJOVSKÝ, M.: Staré mapy v pražských antikvariátech, diplomová práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFVANĚK, J.: Kartometrická analýza vybraných historických map Moravy, diplomová práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFHAVLÍČEK, J.: Vektorový datový model Mullerovy mapy Čech, bakalářská práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
 • PDFHOUSKOVÁ, D.: Úroveň digitalizace českých mapových archivů, bakalářská práce, Fakulta stavební, ČVUT v Praze