Řešitelský tým projektu

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie

Katedra mapování a kartografie se dlouhodobě zabývá výzkumem starých map. Kromě tradičního výzkumu je rovněž řešena otázka zpracování a zpřístupnění straých map pomocí internetu.

 • Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. (řešitel projektu)
 • Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
 • Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
 • Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
 • Ing. Jiří Krejčí
 • Mgr. Petr Přidal
 • Ing. Monika Čechurová, Ph.D. (externí spolupráce, ZČU Plzeň)

UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Laboratoř geoinformatiky

Laboratoř geoinformatiky se dlouhodobě zabývá využitím starých map v aplikacích životního prostředí. Server spravovaný Laboratoří poskytuje množství starých map (zejména historická vojenská mapování) v prostředí internetu.

 • Ing. Vladimír Brůna (spoluřešitel projektu)
 • Ing. Jan Pacina, Ph.D.

UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Katedra rozvíjí a zajišťuje širokou problematiku geoinformatiky na Přírodovědecké fakultě. V oblasti zkoumání starých map katedra spolupracuje s významnou Mapovou sbírkou Univerzity Karlovy.

 • Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. (spoluřešitel projektu)
 • Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Čábelka