Představení projektu

Projekt je zaměřen na analýzu nejstarších mapových děl české historie. Cílem navrženého výzkumu jsou mapy vyhotovované jednotlivci v období, kdy ještě neexistovala státní kartografie a mapy neměly přesné geodetické základy, tj. období 1518-1720. Výzkum se věnuje těmto oblastem:

  • vývoj kartografických znaků použitých na mapách (kartografická semiotika)
  • hodnocení matematických prvků těchto map (kartometrická analýza)
  • návrh faktografické databáze obsahující pro každou mapu jednotné datové schema (datová analýza)
  • mapový server historických map (kartografická vizualizace)

Výzkum je prováděn na mapách obsažených v mapových sbírkách Univerzity Karlovy, Historického ústavu AV ČR a dalších vhodných podkladech (např. reprinty).

Práce navazuje na projekt GAČR 205/04/088 Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska, který byl uzavřen na konci roku 2006 s hodnocením vynikající.