Představení projektu

Soudobý vývoj v kartografii prakticky slučuje slova kartografie a digitální kartografie. Věda se stále úžeji provazuje s geografickými informačními systémy a mnoho finálních kartografických výstupů probíhá za pomoci grafického softwaru.

Tento projekt je zaměřen na podporu výuky digitální kartografie v softwaru, který se v praxi v oboru nejvíce používá (ArcGIS a OCAD) – především co se týče studijních materiálů ke cvičením, ale i dalších rozšiřujících materiálů, vstupních dat pro cvičení a dále návodů a postupů k samotnému programovému vybavení.

Projekt je koncipován především jako elektronický studijní materiál pro výuku předmětů Projekt digitální mapy (0+3, povinně volitelný), Digitální kartografie (0+2, povinně volitelný), částečně také předmětů GIS 1 (2+2, povinný) a GIS 2 (2+2, povinný), které jsou všechny součástí studijních plánů oborů Geodézie a kartografie a Geoinformatika, studijního programu Geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT. Některé části výsledků projektu lze však s výhodou uplatnit také v předmětech Interaktivní kartografie (0+2, povinně volitelný) či Topografická a tematická kartografie (3+3, povinný) studijního oboru Geodézie a kartografie studijního programu Geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT a dále v předmětu Mapování a kartografie (2+1, povinný) oboru Inženýrství životního prostředí studijního programu Stavební inženýrství na Stavební fakultě ČVUT.

Rozvíjející se metody digitální kartografie zdaleka neumožňují výuku všech aspektů problematiky v rámci zmíněných předmětů a kladou vysoké nároky na samostatnou studijní činnost studentů – cílem projektu je tedy předložit ucelený informační portál o možnostech digitálních metod kartografie, z nějž části nevěnované přímo výuce předmětů budou veřejně přístupné.