Aplikované výstupy RIV - software

Patterns Searching
Georeferencování v1.0
Georeferencování v2.0 - afinní transformace
Georeferencování v2.0 - polynomická transformace