Představení projektu

Projekt má za cíl komplexní analýzu dvou velmi významných mapových děl české historie - Müllerových map Čech a Moravy. Cílem výzkumu je analyzovat kartometrické vlastnosti, deformace i řadu dalších charakteristik map, tato data pak transformovat a připravit ke zpřístupnění na internetu. Projekt je rozdělen do tří částí. V první části budou analyzována stávající digitální data Müllerových map, navrženy budou parametry další digitalizace (skenování, vytvoření vektorového datového modelu v prostředí GIS). Obě mapy budou vektorizovány tak, aby bylo možné pracovat se souřadnicemi zájmových bodů. V druhé části projektu budou analyzovány kartometrické vlastnosti map. Navrženy budou optimální metody transformace dat do některého ze současných souřadnicových systémů. Testovány budou různé varianty transformací. Jednotlivé mapové listy budou spojeny do bezešvé mapy. V třetí části projektu bude navržen ideální způsob zpřístupnění dat Müllerových map na internetu. Na základě provedeného výzkumu bude vytvořen návrh na jednotnou analýzu a zpřístupnění dalších starých mapových děl.

Výzkum je prováděn na mapách obsažených v mapových sbírkách Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, Národní technické knihovny, Historického ústavu AV ČR a dalších vhodných podkladech.

Práce navazuje na projekt GAČR 205/07/0385 Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720.