Model Builder

Kliknutím pravým v ArcToolBox je v kontextovém menu možné založit nový ToolBox. Obdobně pak v ToolBoxu nový Model. Nástroje a vrstvy je možné do modelu "přetáhnout" z ArcToolBox resp. ArcMap(ArcCatalog) nebo tlačítkem Add Data (Přidat data). Další proměnné je možné vkládat pravým tlačítkem a volbou Create Variables. Jednotlivé elementy diagramu lze propojit funkcí tlačítka Add Connections (Přidat propojení). Pravým tlačítkem nad elementem nástroje a volbou Open lze otevřít dialogové okno nástroje a upravit nastavení, obdobně nastavit vrstvy a parametry dat. V případě nástrojů je možné některé vstupní hodnoty označit jako parametr, který bude dotázán v dialogovém okně po spuštění modelu. Vrstvy je možné označit jako Model Parametr, čímž lze měnit umístění zdroje/výstupu. Automatické přidání vrstvy do dokumentu zajistíme zaškrtnutím volby Add to Display.
V menu Model nebo v kontextovém menu vyvolaném pravým tlačítkem je možné nastavit další vlastnosti modelu nebo schéma, např. jméno, popis modelu, pořadí parametrů, nastavení prostředí.