Kurzy ArcGIS Desktop

V rámci prvního úkolu je třeba se seznámit se základním ovládáním ArcGIS Desktop. Prozkoumejte zkušební data ArcCR 500 pro jihomoravský kraj v Arccatalog. Následně načtěte data do ArcMap a vyzkoušejte možnosti ovládacích prvků a nastavení symbologie. více


Druhý úkol je zaměřen na výběr dat. Data mohou být v ArcGIS vybírána různými způsoby. A to přímým interaktivním výběr nástrojem Select Features, atributovým dotazem, prostorovým dotazem a výběrem pomocí grafického elementu. více


V této části bude proveda ukázka použití nástrojů pro analýzu dat - Analysis Tools a generalizační funkce Dissolve. více
V této části bude ukázán postup připojení rastrových dat bez prostorové lokalizace. více


Rozšíření 3D Analyst slouží pro 3D modelování, tvorbu TIN i rastrů DEM, analýzy povrchu, interpolace a reklasifikaci rastrových dat. Dále umožňuje vizualizaci 3D dat v ArcScene. více


Spatial Analyst je rozšíření ArcGIS pro prostorové modelování nad rastrovými daty. Umožňuje provádět komplexní operace mapové algebry, vzdálenostní analýzy, hydrologické analýzy. Také obsahuje řadu funkcí obdobně jako 3D Analyst: analýzy povrchu, interpolace a reklasifikace dat. více


Spatial Analyst umožňuje i základní hydrologické modelování. Cílem je ukázat nástroje pro analýzu odtoku, povodí, "cestu dešťové kapky", atd. více


Model Builder slouží k vytváření pracovních modelů, například pro často prováděné analýzy. V této části budou předvedeny základy práce v Model Builder. více