ArcGIS Desktop

ArcGIS firmy ESRI je GIS prostředí, které tvoří několik různých aplikací. Tři hlavní jsou ArcCatalog, ArcMap a ArcToolBox. ArcCatalog slouží pro vyhledávání, prohlížení a organizaci dat. Aplikace ArcMap umožňuje prohlížet, vytvářet, editovat a analyzovat geografická data a vytvářet mapy. Aplikace ArcToolbox je soubor nástrojů pro zpracování geodat - geoprocessing.ArcCatalog umožňuje vyhledávání, procházení, organizaci a evidenci dat. Po spuštění je na levé straně panel zobrazující stromovou strukturu. Každý pevný disk má vyhrazenou jednu větev. Pro usnadnění přístupu k našim datům lze vytvořit novou větev pomocí tlačítka Connect Folder (Připojit složku). Pravý panel nabízí tři karty - Contents Preview a Metadata. Karta Content (Obsah) umožňuje různě obsáhlé pohledy na data jako seznam, detaily nebo miniatury. Karta Preview (Náhled) umožňuje náhled na data a to ve formě Table (atributová tabulka) a Geography (geografie). Karta Metadata umožňuje prohlížet, vytvářet a editovat metadata. Lišta ArcCatalogu obsahuje mimo jiné ikony pro spuštění ArcMap, ArcToolBox a Command Line (příkazové řádky). V menu Tools (Nástroje) / Options (Možnosti) můžete nastavit co a jak bude ArcCatalog zobrazovat: jaké tipy souborů, jaké informace v kartě Contents, jaké Connections, Metadata, vzhled tabulek, atd. ...více.

ArcMap umožňuje vytvářet, prohlížet, dotazovat a analyzovat geodata, sestavovat a publikovat mapy. Rozhraní ArcMap se skládá ze dvou hlavních oken Table of Contents (Tabulky obsahu) a Display Window (Zobrazovacího okna), z různých menu a nástrojových lišt (toolbar). ...více.


ArcToolBox je soubor nástrojů a funkcí pro práci s geografickými daty – geoprocessing. Mohou být vytvářeny nové nástroje pomocí skriptovacích jazyků (Python, JScript, VBScript) nobo modely pomocí ModelBuilderu. ...více.
ArcGIS Desktop extensions přidávají do systému specializované funkce. ...více.