9. Tvorba modelů - Model Builder

V této části se seznámíme se základy tvorby pracovního modelu v Model Builder, síťového diagramu postupu, který umožňuje více či méně automatizovat časté postupy.

Data:
data ArcCR500 pro Jihomoravský kraj, rastr DEM SRTM

Postup:

1. Otevřete ArcToolBox, vytvořte novou skupinu nástrojů a nový model.
2. V Model Builderu vyzkoušejte tvorbu jednoduchého modelu.

Úkoly:
1. Vytvořte model pro pro snadné vytvoření rastru povodí.
    - Ukázka schema a flash, pdf animace řešení.
2. Vytvořte model pro vytvoření nových tříd oprvků obsahující plochy lesů, silnice a železnice ve vzdálenosti 5km od vybrané obce.
    - Ukázka schema a dialogového okna modelu.