2. Výběr dat - atributové a prostorové dotazy

V rámci této části budou představeny možnosti výběru dat.

Data:
ArcCR500 pro Jihomoravský kraj data

Postup:
1. V menu Selection / Set Selectable Layers nebo v kartě Selection Tabulky obsahu zvolte dotazovatelné vrstvy.
2. Vyzkoušejte interaktivní výběr dat nástrojem Select Features. V Kartě Selection Tabulky obsahu zjistěte počet vybraných prvků z různých tříd.
3. Vyzkoušejte výběr dat pomocí grafického elementu (Select by Graphic). V menu View / Toolbars aktivujete nástrojou lištu Draw a můžete vytvořit grafický prvek.
4. Otevřete a prozkoumejte vlastnosti atributové tabulky třídy obce.
5. Vyzkoušejte možnosti výběru dat podle atributů - (Select by Atributes)
6. Vyzkoušejte možnosti výběru dat podle polohy - (Select by Location)

Úkoly:
1. V Jihomoravském kraji vyberte obce s více jak 10 000 obyvateli.
    - flash, pdf animace řešení
2. Zjistěte kolik obcí spadá pod ORP Břeclav a která znich (vyjma Břeclav) má nejvíce obyvatel a nejvetší rozlohu území.
    - flash, pdf animace řešení (18, Velké Bílovice, Lanžhot)
3. Zjistěte kolik obcí má PSČ 66601 a pod kterou ORP spadají.
    - flash, pdf animace řešení (12, Tišnov)
4. Zjistěte kolik železničních stanic leží na území Brna.
    - flash, pdf animace řešení (12)
5. Zjistěte územím kolika obcí prochází dálnice D1.
    - flash, pdf animace řešení (27)
6. Zjistěte jaká je celková délka silnic 1. třídy v jihomoravském kraji a kolik obcí (bodová vrstva) leží ve vzdálenosti do 200 m.
    - flash, pdf animace řešení (395 621 m, 28 obcí)
7. Najděte obce (bodová vrstva), které mají ve svém území v okolí do 2 km lesní plochu.
    - flash, pdf animace řešení (430 obcí)

Další úkoly viz. ukázky a návody na cvičení - atributové a prostorové dotazy.