Představení projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření webového prostředí usnadňujícího výuku především předmětů GIS1 a GIS2 (ale i dalších předmětů) bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie pro dva obory: Geodézie a kartografie a Geoinformatika. Projekt je zaměřen především na v dnešní době nejrozšířenější komerční software ArcGIS 9, a to od základů až po rozsah, který těžko umožňuje rozsah vyučovaných předmětů, jako rozšíření znalostí o možnostech využití analytických a kartografických funkcí, které program poskytuje. Dále šlo o zlepšení orientace studentů v GIS problematice nabídnutím informací přímo nebo jejich zprostředkováním a podnítit tak větší zájem o stále se rozvíjející a perspektivní problematiku geografických informačních systémů.